Gemeente Waalre

Bestuur Studio040 boos op burgemeester Boelhouwer

Waarnemend burgemeester Boelhouwer van Waalre heeft het er maar druk mee. Hij had net afgelopen maandag de ruzie met de gemeenteraad bijgelegd toen er alweer een nieuwe boze brief op de deurmat plofte. Dit keer is het bestuur van Studio040 boos op hem, omdat hij de integriteit van een van de bestuursleden betwijfelde.

Aanleiding was het besloten gesprek tussen de waarnemend burgemeester en de gemeenteraad. Dat gesprek stond op de agenda omdat de gemeenteraad ontstemd was over de brief die Boelhouwer begin mei naar de Commissaris van de Koning had gestuurd. Hij uitte daarin felle kritiek op het functioneren van de gemeenteraad. De raad was daar niet van gediend en eiste opheldering.

In aanloop naar het verzoeningsgesprek afgelopen maandag passeerden verschillende gespreksleiders de revue. De fractievoorzitters wilden dat Jos Tielen het voortouw zou nemen, die als hoofd communicatie van de gemeente Eindhoven een lange staat van dienst heeft. Boelhouwer zag dat niet zitten vanwege de banden met Studio040. Tielen zit namelijk ook in het bestuur van deze omroep.

Het stoort ons dat u in deze zo lichtzinnig opereert

• bestuur Studio040

“Er is met reden gekozen voor een besloten bijeenkomst en ik heb mijn twijfels of een bestuurslid van een lokale omroep in dat geval de meest voor de hand liggende invulling kan geven,” schreef Boelhouwer aan de raad. Tielen trok zich daarop terug als gespreksleider. Zaterdag deed de woordvoerder van de gemeente er in het Eindhovens Dagblad (ED) nog een schepje bovenop. “De burgemeester wil het gesprek graag voeren met een onafhankelijke gespreksleider zonder banden met lokale media en dus Waalre.”

Dat de waarnemend burgemeester de bestuurlijke integriteit van Tielen betwijfelt, betekent dat hij de integriteit van het hele bestuur in twijfel trekt, schrijven de bestuursleden in de open brief. “Wij willen er met klem op wijzen dat de scheiding van bestuurlijke taken en redactioneel werk een basis is voor de onafhankelijke en operationele gang van zaken bij een publieke omroep. Een taak die wij dagelijks bewaken en waar wij uiterst zuiver en zorgvuldig in zijn.”

“Het stoort ons dat u in deze zo lichtzinnig opereert,” vervolgen ze. Het bestuur hoopt dat de zaak niets te maken heeft met een recent akkefietje, waarbij de waarnemend burgemeester belde met Michiel Bosgra, directeur en hoofdredacteur van Studio040. In dat gesprek zette Boelhouwer Bosgra tevergeefs onder druk om een artikel over de nieuwe gemeentesecretaris offline te halen. In het artikel werd verwezen naar de oude gemeentesecretaris, die betrokken was bij het ontstaan van de bestuurscrisis in Waalre vorig jaar. De woordvoerder van de gemeente verwijst naar het onderzoek van de Rijksrecherche naar deze zaak, dat nog niet is afgerond.

Laat je reactie achter