advertentie Banner Siteli

Studio040

Basisscholen: stad doet te weinig aan verkeersveiligheid

De gemeente Eindhoven doet te weinig om de verkeersveiligheid rond basisscholen te verbeteren. Dat vinden schooldirecteuren in de stad.

Studio040 meldde woensdag na eigen onderzoek dat er grote zorgen zijn bij scholen en ouders over de verkeersveiligheid. In dezelfde enquête geeft 70 procent van de directeuren aan dat de gemeente te weinig aandacht heeft voor de problemen. Ook de helft van de ouderraden verwacht meer actie vanuit het stadhuis.  

"Zebrapad ligt er nog steeds niet"
Bij Basisschool Reigerlaan staan waarschuwingsborden en er is een zebrapad. Toch is het niet veilig, vindt de school. “Het eerste wat hier bij de school moet komen is een tweede zebrapad. Er zijn hier onveilige situaties als kinderen ’s ochtends moeten oversteken. We hebben al vaker met de gemeente overlegd, maar het zebrapad ligt er nog steeds niet”, zegt directeur Geert Simons.  Ook bij basisschool De Klimboom in stadsdeel Stratum zou de gemeente meer kunnen doen, vinden ouders. “De gemeente zou hier eens ’s ochtends moeten controleren. En dan ook echt boetes opleggen als er fout wordt geparkeerd of als er te hard wordt gereden”, zegt Koen van de Kemenade van de medezeggenschapsraad.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Volgens wethouder List doet de gemeente juist van alles om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren. “Dat er zorgen zijn, is een duidelijk signaal. Het heeft dan ook onze aandacht om dit verder op te pakken. We zijn al wel actief. Zo is op de meeste scholen een schoolzone ingericht. Hier liggen bijvoorbeeld drempels, een zebrapad of er geldt een adviessnelheid van vijftien kilometer per uur. Daarnaast zetten we dit jaar extra in op handhaving, zoals snelheidscontroles en foutparkeren. Verder hebben we voorlichtingsprogramma’s, bijvoorbeeld om veilig te leren fietsen. Ik vind het dus te makkelijk dat er wordt gezegd dat de gemeente meer moet doen. Ook de school en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid.”  

"Minder auto's"
Meer waarschuwingsborden, extra parkeerplekken, meer drempels en zebrapaden. Dat zijn de meest genoemde maatregelen die volgens directeuren moeten worden genomen om de veiligheid te verbeteren. Taken die grotendeels op het bordje van de gemeente liggen. In de reacties van de ouderraden is hetzelfde beeld te zien. Alleen vinden zij het ontmoedigen van autogebruik ook heel belangrijk. Van de Kemenade: “Grootste probleem hier bij de school zijn de vele auto’s. Het loopt ’s ochtends vast. Dan is ontmoedigen van autogebruik logisch. Het is beter voor de doorstroming. Fietsen is bovendien gezond en goed voor het milieu.”

Scholen zeggen te makkelijk dat de gemeente meer moet doen

• Monique List, wethouder Verkeer

Gedragsverandering
List vindt het ontmoedigen van autogebruik een typisch voorbeeld van gedeelde verantwoordelijk voor ouders, school en gemeente. “Wij stimuleren mensen om de bus of fiets te pakken. Maar ook school en ouders moeten samen in gesprek om mensen te bewegen de kinderen met de fiets naar school te brengen.” Directeur van De Klimboom Lieke Vrancken beaamt dat. Ze vindt net als andere directeuren (54 procent) dat ouders meer verantwoordelijkheid moeten nemen. “We moeten het samen doen. Gemeente, politie, school en ouders. We kunnen bijvoorbeeld niet voorkomen dat ouders hun kind met de auto naar school brengen. Wel kunnen we ze wijzen op waar en hoe ze de auto parkeren. Het is een stukje gedragsverandering en bewustzijn.”

Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dtv, Omroep Venlo, Studio040 en WOS Media werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.

Laat je reactie achter