Een bord waarop wordt gewaarschuwd voor ongezonde lucht, aan de Mauritsstraat in Eindhoven Studio040

Eindhoven wil uit luchtakkoord stappen als Den Haag niet betaalt

Gemeente Eindhoven vindt de samenwerking binnen het Schone Lucht Akkoord moeizaam gaan. De gemeente wil meer geld van het rijk en de provincie, om de verbetering in luchtkwaliteit te realiseren. Om dat standpunt kracht bij te zetten heeft Eindhoven een bidbook gemaakt.

In dat bidbook zet de gemeente uit een wat er moet gebeuren om de luchtkwaliteit te verbeteren en waarom dat moet gebeuren. Dat de belangen aanzienlijk zijn is duidelijk. Volgens de gemeente leven Eindhovenaren gemiddeld 9 maanden korter door de matige luchtkwaliteit in de regio. Dat wil de gemeente in tien jaar terugbrengen naar vijf maanden. 

Maar daarvoor moet wel het nodige gebeuren. En om veranderingen door te voeren is landelijk geld en beleid nodig. Zo kan de gemeente niks doen aan de luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door Eindhoven Airport en de snelwegen rondom de stad. Gemeente Eindhoven constateert echter dat het juist aan daadkracht vanuit Den Haag ontbreekt.  Het Schone Lucht Akkoord is volgens het stadsbestuur al vrij mager qua inhoud, en daar komt bij dat het onduidelijk is in hoeverre de gemeente kan rekenen op geld vanuit het rijk.

Het komt erop neer dat de gemeente Eindhoven wil dat het rijk zeven miljoen euro inlegt. Het geld wordt gebruikt voor onder andere aanpassingen aan de ring, het versneld invoeren van schone taxi’s en een nieuw luchtmeetnetwerk. Als de gemeente het geld niet krijgt, dan overweegt het stadsbestuur uit het akkoord te stappen.

Akkoord
Begin 2020 werd het Schone Lucht Akkoord in het leven geroepen. Daarin staan afspraken die leiden tot permanente verbetering van de luchtkwaliteit. Deze ambities gaan verder dan de bestaande landelijke normen. 

Luchtkwaliteit
Uit een onderzoek van consultatiebureau CE Delft blijkt dat de zorgkosten die inwoners van Eindhoven betalen door de slechte luchtkwaliteit in de stad, jaarlijks zo’n 282 miljoen euro bedragen. Omgerekend is dat 1276 euro per inwoner per jaar. Per gemeente zijn die kosten op Amsterdam na het hoogst in heel Nederland.

Met het verbeteren van de luchtkwaliteit, worden de kosten teruggedrongen. Het bidbook wordt binnenkort aangeboden aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Laat je reactie achter