Lokaal Sportakkoord voor Waalre

Er komt een Lokaal Sportakkoord in Waalre. Vanavond is de startbijeenkomst.

In een Lokaal Sportakkoord komen afspraken te staan om sport en bewegen in Waalre te kunnen realiseren. Niet alleen sportaanbieders kunnen zich hierbij aan sluiten, ook zorginstanties, onderwijsinstellingen en bedrijven kunnen zich aansluiten bij de gemeente. Sport wordt niet het enige doel, er wordt ook gekeken om sport als middel in te zetten om een bijdrage te leveren aan sociaal maatschappelijke uitdagingen.

Ook alle inwoners van Waalre die graag meedenken over sport en bewegen in Waalre zijn van harte uitgenodigd voor de startbijeenkomst.

Miriam van Moll

“Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren”, laat Miriam van Moll weten. Zij is onafhankelijk procesbegeleider in Waalre vanuit Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB). “Daarom worden niet alleen bedrijven maar ook alle inwoners van Waalre die graag meedenken over sport en bewegen in Waalre van harte uitgenodigd voor de startbijeenkomst.”

Tijdens de bijeenkomst worden de aanwezigen geïnformeerd over het Sportakkoord voor Waalre, met name de weg er naar toe, de kansen die dit biedt en wat de inbreng van partners kan zijn.

 

Lokale invulling voor Nationaal Sportakkoord

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Waalre volgt het Nationaal Sportakkoord op dat in 2018 werd gesloten. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het landelijk akkoord moet worden vertaalt naar lokale of regionale sportakkoorden.

De startbijeenkomst begint vanavond om 19.00 aanmelden kan via de site van SSNB.

advertentie Banner Baskuul Accountants

Lees ook deze artikelen