Pixabay

700 sociale huurwoningen erbij in Veldhoven

Gemeente Veldhoven heeft met woningcorporaties Thuis, Woonbedrijf en Wooninc. afgesproken de komende vijf jaar meer dan zevenhonderd sociale huurwoningen te bouwen.

Dat is vastgelegd in de prestatieafspraken die de gemeente met de corporaties heeft gemaakt.

Volgens Hans van de Looij (GBV), wethouder Wonen, is met de nieuwe afspraken de goede weg in geslagen. “De enorme krapte op de woningmarkt vraagt een grote investering van de corporaties. Deze afspraken geven daar zorgvuldig invulling aan. Er wordt niet alleen gezorgd voor voldoende woningen, maar er is ook aandacht voor doelgroepen die extra aandacht nodig hebben.”

De aandacht voor die doelgroepen komt naar voren in de verschillende soorten woningen die gebouwd gaan worden. Zo komen er volgens de gemeente nieuwe gezinswoningen, maar ook seniorenwoningen.

Ook wordt er gebouwd voor jongeren die voor het eerst op zichzelf gaan wonen en voor mensen met een beperking. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over middenhuurwoningen met Stayinc. – de commerciële tak van Wooninc.

Verduurzamen
Woningcorporaties hebben behalve het bouwen van nieuwe woningen, ook de opdracht om bestaande woningen te verduurzamen. Het is de bedoeling dat Veldhoven in 2050 een energieneutrale woningvoorraad heeft.

Laat je reactie achter