De Hooydonkse watermolen in Nuenen Provincie Noord-Brabant

3 miljoen euro voor project met historische watermolens

Een project om historische watermolens te gebruiken om het waterpeil in natuurgebieden in goede banen te leiden, krijgt meer dan drie miljoen euro subsidie.

Het project speelt rond drie watermolens. Die in Opwetten, in de gemeentes Nuenen en Eindhoven, een watermolen in Spoordonk bij Oirschot en bij Venbergen in Valkenswaard.

“Wat het project uniek maakt is de manier waarop bouwwerken met grote cultuurhistorische waarde, worden ingezet voor natuurbehoud”, zegt een woordvoerder van de provincie.

“De watermolens werden vroeger gebruikt om energie op te wekken. Wij gaan ze nu juist aandrijven met elektriciteit. Door ze te laten draaien – of juist niet, kunnen we het waterpeil in de omgeving onderhouden. Bij veel regenval kunnen we er op die manier voor zorgen dat het water op daarvoor toegewezen plekken in het natuurgebied terecht komt”, zegt de woordvoerder.

'Water langer vasthouden'
“De aanpak creëert ten minste drie a vierhonderd hectare waardevol beeklandschap. In natte perioden ontstaat extra ruimte voor waterberging. In droge perioden kunnen watermolenlandschappen door flexibele peilverhoging water langer vasthouden. Dat voorkomt verdroging van natuur- en landbouwgronden en draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast benedenstrooms”, laat de provincie weten.

Eerder werd al duidelijk dat er in het beekdal van de Tongelreep en het Leenderbos maatregelen worden genomen om water langer vast te houden.

Laat je reactie achter