1.300 handtekeningen tegen 'parkeerhub' bij Waalre

Zo'n 1.300 handtekeningen zijn er opgehaald tegen een parkeergarage ten zuiden van de A2 bij Waalre.
Milieudefensie en de Brabantse Milieufederatie verzetten zich fel tegen de plannen, omdat volgens hen de natuur te zwaar getroffen wordt. De handtekeningen zijn de afgelopen weken verzameld, en inmiddels aangeboden aan wethouder Uijlenhoet van ruimtelijke ordening.
Volgens Waalre is het plan onderdeel van het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant. Daarin is afgesproken de drukte op de snelwegen te lijf te gaan, door mensen aan de rand van de regio van hun auto in een bus te laten stappen. In totaal moeten daarvoor in de hele regio zo'n 16.000 parkeerplekken worden gevonden.

Het nieuwe complex bij Waalre moet daarvan 2.500 tot 5.000 plekken bieden. Het zou onder meer bedoeld zijn voor medewerkers van ASML - nog geen 3 kilometer verderop. De critici vinden dat het plan daarom helemaal helemaal niet zinvol is dat de files nauwelijks korter maakt.

Ook in andere gemeenten inde regio wordt gezocht naar geschikte locaties voor dit soort parkeercomplexen. 
advertentie Banner roetveegpiet

Lees ook deze artikelen